• Home
  • Știri
  • Scrisoarea publică a UGR privind Ordinul 600/2023 al Directorului General ANCPI

  Scrisoarea publică a UGR privind Ordinul 600/2023 al Directorului General ANCPI

20.02.2023 Scrisoarea publică a UGR privind Ordinul 600/2023 al Directorului General ANCPI

Uniunea Geodezilor din România a transmis astăzi, 20 februarie 2023, către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANPCI), Scrisoarea publică cu nr. 17/20.02.2023 cu privire la Ordinul 600/2023 privind Regulamentul de recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară. Ordinul 600/2023 a fost publicat Monitorul Oficial nr. 125 din 14 februarie 2023, cu aplicare imediată (Monitorul Oficial Partea I nr. 125Bis.pdf)

Scrisoare UGR, înregistrată la ANCPI cu nr. 8611/20.02.2023, poate fi consultată la urmând link-ul Scrisoare publica_ODG_600_2023.pdf