Știri

21.03.2023 Repere în evoluţia învăţământului geodezic din România

Învăţământul geodezic este cel mai vechi învăţământ tehnic din România, izvorât din necesitatea cunoaşterii formei şi dimensiunii terenurilor şi reprezentării lor pe hărţi şi planuri. Hotărnicia, adică activitatea de cadastru şi de măsurători terestre în accepţiunea de azi, a constituit o preocupare tehnică, de reprezentare a limitelor de proprietate folosind instrumente topografice, cu implicaţii economice şi juridice.

În anul 1813, cărturarul Gheorghe Asachi organizează la Iaşi prima Şcoală de Inginerie în limba română, unde se preda şi cursul practic de Gheodezie şi arhitectură. În 1818 apare prima promoţie de ingineri hotarnici.

Fondatorul învăţământului în limba română în Ţara Românească, marele iluminist şi patriot Gheorghe Lazăr, înfiinţează în 1818, la Bucureşti, la mânăstirea “Sfântul Sava”, Şcoala Academiciască pentru Stiinţele Filozoficeşti şi Matematiceşti, prima şcoală tehnică în care se preda cursul Gheodezia sau ingineria câmpului. Într-o grupă specială, aici au fost pregătiţi primii ingineri hotarnici. Petrache Poenaru, fost elev al lui Gheorghe Lazăr, trimis la studii în străinătate după 1830, organizează, din 1833, la colegiul Sfântul Sava, două clase de cunoştinţe aplicate, cu scopul studiului matematicii şi al cunoştinţelor de hotărnicie. La această şcoală naţională au fost pregătiţi ingineri topografi.

În 1849, în Bucureşti, sub domnitorul Barbu Ştirbei, se reorganizează învăţământul tehnic, propunându-se înfiinţarea unei şcoli de ingineri cu scopul de “a da elevilor cele mai temeinice principuri de topografie, construcţia podurilor şi şoselelor şi arhitectură”.

După unirea principatelor din anul 1859, efervescenţa continuă: se înfiinţează Universitatea din Iaşi, unde încă de la început s-au predat, la Facultatea de ştiinţe, cursuri de Topografie, Geodezie teoretică şi Astronomie, până în anul III.

În 1864, sub domnitorul Alexandru Ioan Cuza se înfiinţează Şcoala de Ponţi şi Şosele, Mine şi Arhitectură, care a funcţionat până în 1866, când a fost desfiinţată de către Dimitrie Sturza, ministrul lucrărilor publice. În decembrie 1867 se reînfiinţează această şcoală, cu un plan de învăţământ superior, cu denumirea de Şcoala de Poduri şi Şosele, având o durată de 4 ani de studiu. În anul 1921, Şcoala Naţională de Poduri şi Şosele se transformă în Şcoala Politehnică din Bucureşti, unde se studiază disciplinele Topografie şi Geodezie (cu un capitol de Fotogrammetrie), care au constituit materii de bază pentru secţiile şi facultăţile de Construcţii, Mine, Silvicultură, existând şi o specialitate distinctă de Cadastru (în cadrul căreia erau predate discipline de specialitate, care dădeau dreptul de obţinere a diplomei de inginer cadastral). Specializarea Cadastru a funcţionat până în anul 1946.

Odată cu reforma învăţământului, în anul 1948 se inaugurează la Iaşi Institutul de Măsurători Terestre, prima şcoală din ţara noastră care pregătea specialişti cu studii superioare (ingineri geodezi) pentru a rezolva problemele din domeniile topografiei, geodeziei, fotogrametriei şi cartografiei. În anul 1951 institutul este transferat la Galaţi ca Facultate de Măsurători Terestre, denumire sub care funcţionează până în anul 1952, când devine Facultatea de Geodezie Galaţi.

La 1 septembrie 1955 Facultatea de Geodezie Galaţi este transferată la Institutul de Construcţii Bucureşti, ca Secţie de Geodezie a Facultăţii de Drumuri şi Poduri, facultate care şi-a schimbat succesiv denumirea în Facultatea de Căi Ferate, Drumuri şi Poduri, apoi Facultatea de Hidrotehnică, Drumuri şi Căi Ferate şi, în fine, Facultatea de Căi Ferate, Drumuri, Poduri şi Geodezie. La rândul său, secţia a purtat temporar numele de Secţia de Geodezie şi Sistematizare Teritorială. Specializările au fost de inginer geodez, cu durata studiilor de cinci ani şi respectiv de subinginer cadastru, cu durata studiilor de trei ani.

În anul 1991 Secţia de Geodezie redevine Facultatea de Geodezie din Institutul de Construcţii Bucureşti, instituţia fiind redenumită din februarie 1994 Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti.

Facultatea de Geodezie îşi regăseşte astfel locul şi întreaga importanţă în domeniul ştiinţelor tehnice, fiind singura facultate din ţară care pregăteşte numai ingineri geodezi. Facultatea de Geodezie continuă tradiţia şcolii întemeiate de Gheorghe Lazăr în Bucureşti, într-o clădire proiectată de către arhitectul Grigore Ionescu, membru titular al Academiei Române, profesor la Institutul de Arhitectură „Ion Mincu” din București, reprezentând o instituție cu tradiție și prestigiu, clӑdite pas cu pas, cu dedicare și trudӑ de către toți cei care au fost implicați în activităţi de formare a inginerilor în decursul timpului.

În intervalul 1991-2005/2007, durata studiilor a fost de 5 ani, cu două specializări: Geodezie şi, respectiv, Cadastru. Din 1994 durata studiilor de licenţă este de 4 ani, la care s-au adăugat unul, apoi unul şi jumătate la ciclul de studii aprofundate, ca ulterior pregătirea să fie de doi ani la studiile de masterat, cu două direcţii de specializare: Sisteme informaţionale ale teritoriului şi Sisteme de măsurare şi poziţionare tridimensională. Din 1997 a fost adoptat sistemul de credite transferabile, care a adus o dimensiune calitativ nouă a învăţământului, prin racordarea la sistemul european de credite transferabile. A fost un succes notabil, dacă ne gândim că România mai avea 10 ani până la intrarea în Uniunea Europeană. După 2004, oferta academică a Facultăţii de Geodezie s-a dezvoltat conform noilor şi marilor exigenţe ale momentului. În prezent, există la Facultatea de Geodezie: studii universitare de licenţă - 8 semestre - în specializarea Măsurători terestre şi cadastru, studii universitare de masterat, 4 semestre, cu specializarea: Planificare Spatiala şi GIS pentru Dezvoltare Durabilă. Au funcţionat în decursul timpului şi specializările de master Geomatică, Sisteme Informationale în Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Prelucrarea şi Analiza Datelor Geospatiale şi specializările de licenţă: Cadastru şi Managementul Proprietăţilor şi Geodezie şi Geoinformatică.

Nevoia de specialişti, resimţită după anul 1990, apariţia unui regim democratic ce a promovat aplicarea legilor proprietăţii, dar şi dorinţa altor centre universitare din ţară de a implementa specializări noi, au condus la diversificarea ofertei educaţionale pentru un domeniu atât de important în transformarea economică a unei ţări.

În prezent există specializarea “Măsurători Terestre şi Cadastru” (MTC) la mai multe universităţi cu profil tehnic din ţară: Universitatea Politehnica din Timişoara, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi, Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, dar şi la: Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Universitatea “Transilvania” din Braşov, Universitatea din Oradea, Universitatea din Craiova, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj Napoca, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicina Veterinară a Banatului “Regele Mihai I al României” din Timişoara. La Universitatea din Petroşani există specializarea de licenţă “Topografie minieră”.

Specializarea MTC are planuri de învăţământ actualizate, dar şi avizate periodic de ARACIS. Sunt pregătiţi ingineri capabili să dea soluţii eficiente pentru proiectarea, realizarea şi exploatarea lucrărilor din domeniul măsurătorilor terestre (lucrări de geodezie, lucrări de topografie, topografie inginerească, de cadastru, fotogrametrie, cartografie, GIS, urmărirea comportării terenurilor şi construcţiilor, urbanism etc.).

În domeniul măsurătorilor terestre – preocupare de mai bine de două milenii a oamenilor pentru a măsura şi studia forma şi dimensiunile planetei noastre – apar permanent probleme a căror rezolvare trebuie să o asigure actualii şi viitorii ingineri folosind tehnologii digitale aflate într-o continuă dezvoltare.

Acest domeniu este de perspectivă atât în România, cât şi pe plan european, cerinţele pe piaţa muncii fiind în permanentă creştere. Întotdeauna se va construi, se vor ţine evidenţe ale proprietăţilor, se vor impozita terenurile şi construcţiile, se vor transfera drepturi imobiliare, deci activităţile geodezului sunt indispensabile unei civilizaţii.

O dezvoltare notabilă este înfiinţarea, în 2022, la Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, a domeniului de studii universitare de doctorat cu sau fără frecvenţă în Inginerie Geodezică.

(text adaptat parţial din documentaţiile interne elaborate de Facultatea de Geodezie, UTCB)


21.03.2023 La mulți ani, tuturor geodezilor!

Începând cu anul 2018, în ziua de 21 martie se serbează Ziua Internațională a Geodezilor.

Geodezia este o stiință fascinantă, care se ocupă cu studiul formei și al dimensiunilor Pământului, cu tehnica măsurării și a reprezentării cartografice sau numerice a suprafeței acestuia pe porțiuni determinate. Este una din cele mai vechi științe și prin aceasta una din pietrele de temelie ale dezvoltării științei și tehnicii.

Azi, orice proiect de infrastructura, cartografie sau urbanism, lucrare de cadastru sporadic și sistematic, proiect de digitalizare, expertiză tehnică și judiciară, implică obligatoriu participarea unui specialist geodez.

În prezent, specialiștii în geodezie nu sunt angajați doar în cercetarea suprafeței pământului și a reliefului acestuia. Un adevărat geodez, pe lângă noțiunile tehnice acumulate, folosește și cunoaște principiile de funcționare ale stațiilor totale simple sau robotizate, receptoarelor GNSS, aparaturii de nivelment, scanerelor 3D, lidar, dronelor, ale rețelelor de stații permanente de referința, si multe altele. Serviciile pe care profesioniștii geodezi le oferă trebuie să fie de calitate.  Ele reprezintă fundamentul pe care orice proiect din domeniul ingineriei în construcţii se dezvoltă. Din acest motiv, ne dorim ca profesia pe care o reprezentam să fie recunoscută de către societate la adevărata ei valoare.

Uniunea Geodezilor din România reunește în interiorul și în jurul ei pe toți cei care doresc să se implice în recunoașterea acestei profesii, și este forumul în care soluțiile profesioniștilor la provocările apărute în domeniile în care activează să poată fi mai bine reprezentate și rezolvate spre beneficiul întregii societăți.


14.03.2023 Prelungire termen aplicare pentru buselele SGR (Săptămâna Geodeziei Românești)

La începutul lunii februarie Uniunea Geodezilor din România a anunțat acordarea de burse de participare la Săptămâna Geodeziei Românești, studenților care urmează cursuri în domeniul măsurătorilor terestre.

Evenimentul anual organizat de către UGR a trezit interesul unui număr mare de studenți de a fi prezenți la Oradea pentru a participa la manifestările ce vor avea loc în cadrul SGR. Pentru a oferi șansa la o bursă câtor mai mulți studenți, organizatorii au decis prelungirea termenului limită de depunere a aplicațiilor până la data de 24 martie 2023.


👨‍🎓Dacă ești student în domeniul măsurătorilor terestre, și încă nu te-ai înscris, nu rata șansa să participi la cel mai important eveniment al anului, Săptămâna Geodeziei Românești ce va avea loc în perioada 10-13 mai 2023 la Oradea!!!!

Check the info și aplică aici Bursa de participare la Săptămâna Geodeziei Românești 2023, ediția a patra, Oradea, România. (google.com)

Deadline - 24 martie 2023.

Dar înainte de a aplica află cum a fost la ediția a treia, de la Iași.

UGR - Săptămâna Geodeziei Românești văzută prin lupa celor mai tineri dintre geodezi

 

 


23.02.2023 Consultare publică ANCPI, 23 februarie 2023

Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) supune consultării publice Proiectul de Ordin pentru modificarea și completarea Anexei nr. 5 la Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.445/2016 privind aprobarea organigramei oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară, a Centrului Național de Cartografie, precum și a regulamentelor de organizare și funcționare ale acestora.

Textul supus consultării poate fi accesat la adresa de mai jos.

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) supune consultării publice Proiectul de Ordin pentru modificarea și completarea Anexei nr. 5 la Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.445/2016 privind aprobarea organigramei oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară, a Centrului Național de Cartografie, precum și a regulamentelor de organizare și funcționare ale acestora – ANCPI

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise în format word la adresa e-mail transprenta@ancpi.ro, în perioada 23 februarie – 05 martie 2023.


20.02.2023 Consultare publică ANCPI, 20 februarie 2023

Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) supune consultării publice Proiectul de Ordin privind modificarea și completarea Procedurii și modalității de alocare a sumelor, precum și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 819/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Textul supus consultării poate fi accesat la adresa de mai jos.

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) supune consultării publice Proiectul de Ordin privind completarea Procedurii și modalității de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 819/2016, cu modificările și completările ulterioare – ANCPI

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise în format word la adresa e-mail transprenta@ancpi.ro, în perioada 21 februarie – 03 martie 2023.


20.02.2023 Scrisoarea publică a UGR privind Ordinul 600/2023 al Directorului General ANCPI

Uniunea Geodezilor din România a transmis astăzi, 20 februarie 2023, către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANPCI), Scrisoarea publică cu nr. 17/20.02.2023 cu privire la Ordinul 600/2023 privind Regulamentul de recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară. Ordinul 600/2023 a fost publicat Monitorul Oficial nr. 125 din 14 februarie 2023, cu aplicare imediată (Monitorul Oficial Partea I nr. 125Bis.pdf)

Scrisoare UGR, înregistrată la ANCPI cu nr. 8611/20.02.2023, poate fi consultată la urmând link-ul Scrisoare publica_ODG_600_2023.pdf


14.02.2023 Consultare publică ANCPI, 14 februarie 2023

Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) supune consultării publice Proiectul de Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului nr. 1009/2013 pentru aprobarea Protocolului privind Metodologia de încasare și virare a tarifelor de publicitate imobiliară.

Textul supus consultării poate fi accesat la adresa de mai jos.

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) supune consultării publice Proiectul de Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului nr.1009/2013 pentru aprobarea Protocolului privind Metodologia de încasare și virare a tarifelor de publicitate imobiliară. – ANCPI

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise în format word la adresa e-mail transprenta@ancpi.ro, în perioada 15 februarie – 25 februarie 2023.


08.02.2023 Burse de participare pentru studenți la Săptămâna Geodeziei Românești

Anul acesta la Oradea, cu ocazia Săptămânii Geodeziei Românești, sunt așteptați peste 200 de participanți din țară și străinătate, profesioniști din domeniu, academicieni, dar și studenți!

Dacă ești student în domeniul măsurătorilor terestre nu rata șansa să participi la cel mai important eveniment al anului, Săptămâna Geodeziei Românești ce va avea loc în perioada 10-13 mai 2023 la Oradea!!!!

Check the info și aplică aici Bursa de participare la Săptămâna Geodeziei Românești 2023, ediția a patra, Oradea, România. (google.com)

Deadline - 10 martie 2023.

Dar înainte de a aplica află cum a fost la ediția a treia, de la Iași

UGR - Săptămâna Geodeziei Românești văzută prin lupa celor mai tineri dintre geodezi

 


25.01.2023 43 de posturi noi la Ministerul Justiției pentru implementarea proiectului „Ghidul specializărilor expertizei tehnice judiciare”

Ministerul Justiției a inițiat, la data de 13 ianuarie 2023, selecția de personal pentru ocuparea a 43 de posturi vacante înființate în afara organigramei Ministerului Justiției, pentru implementarea proiectului „Ghidul specializărilor expertizei tehnice judiciare” (cod SIPOCA 639, cod SMIS 126229), cofinanțat din Fondul Social European (FSE), prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020.

Anunțul Ministerului poate fi descărcat la link-ul Anunt MJ.pdf. De asemenea, anunțul poate fi consultat și pe pagina de internet a Ministerului Justiției, www.just.ro, la secțiunea „Carieră”, subsecțiunea „Posturi vacante”, sau accesând următorul link: https://www.just.ro/anunt-ocupare-43-posturi-vacante-proiect-ghidul-specializarilor-expertizei-judiciare/.

Cererea de inscriere poate fi descărcată la linku-ul Cerere-inscriere MJ.pdf

Printre domeniile vizate se numără și ingineria geodezică, ingineria civilă și instalații, dar și medicina veterinară.

Persoanele selectate vor desfășura activitatea de expert extern în cadrul proiectului, atât de la distanță, cât și la sediul angajatorului, astfel încât obiectivele proiectului să fie atinse în mod corespunzător.

Data-limită pentru depunerea cererilor de înscriere este luni, 30 ianuarie 2023.

Pentru informații suplimentare și lămuriri, persoanele interesate pot contacta Ministerul Justiției:

- prin e-mail, la adresa dsc@just.ro;

- prin fax, la numărul 037.287.1140;

- telefonic, la numerele de telefon 037.204.1280 și 037.204.1283.

Mult succes tuturor celor interesați!


24.01.2023 FIG Working Week 2023, Orlando, Florida, SUA

Federația Internațional a Geodezilor (FIG) organizează în perioada 28 mai - 1 iunie 2023, evenimentul anual internațional FIG Working Week 2023. Anul acesta lucrările ocazionate de FIG WW se vor desfășura în Orlando, Florida, SUA.

Sunt așteptați aproximativ 2.000 de experți din întreaga lume, din domeniile geodeziei și geospațial.

Tema FIG WW 2023 este "Protejarea lumii noastre, cucerirea de noi frontiere", care se referă la importanța de a privi înainte și de a descoperi ce va fi necesar în viitor pentru profesia noastră și, în același timp, de a asigurarea păstrării a ceea ce funcționează bine astăzi.

Înregistrările sunt deschise, având posibilitatea până pe data de 28 februarie 20233, să beneficiați de taxă Early Bird. Tinerii geodezi (absolvenți ai unei facultăți de profil în ultimii cinci ani), studenții la licență și masterat, vor beneficia de taxa redusă.